Walka o czyste powietrze


Badania wybranych danych 

Walka o czyste powietrze w Polsce powinna być objęta szczególną troską nie dlatego, że tak chce Świat czy Unia Europejska. Ich dążenia do ograniczenia emisji zanieczyszczeń są celami przede wszystkim politycznymi i nie wiele mają wspólnego z gospodarką. Nie są podyktowane w pierwszej kolejności troską o zdrowie ludzkości, a ten aspekt ochrony powietrza jest z pewnością najważniejszy.

Czytaj dalej

Nie żyje profesor Tadeusz Dyr


Nie żyje profesor Tadeusz Dyr

14 października 2019 r. zmarł nagle profesor Tadeusz Dyr – wybitny specjalista w zakresie ekonomii transportu. Swoją działalnością naukową, dydaktyczną i udziałem w kluczowych projektach pozostawił trwały wkład w rozwój kolei i transportu miejskiego w Polsce.

Pośród wielu projektów transportowych, w których brał udział, jego analizy ekonomiczne były podstawą do opracowania programu kolei dużych prędkości w Polsce oraz restrukturyzacji łódzkiego węzła kolejowego wraz z utworzeniem kolei aglomeracyjnej.

Opublikował ponad 200 oryginalnych prac – artykułów, monografii i podręczników akademickich, Był także autorem bądź współautorem ponad 70 opracowań, wykorzystanych w praktyce gospodarczej. W 2014 roku został wyróżniony w prestiżowym konkursie Leonardo za najlepszą monografię o innowacjach ekonomicznych w transporcie. Od 2014 był prodziekanem ds. Nauki i kierownikiem Katedry Ekonomii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Wniósł wielki wkład w propagowanie wiedzy o transporcie będąc przez wiele lat Przewodniczącym Rady Programowej i Redaktorem Naczelnym miesięczników Technika Transportu Szynowego i Autobusy. Pogrzeb odbędzie się 16 października na cmentarzu komunalnym na Firleju w Radomiu o godzinie 14.30 – poinformowała rodzina i przyjaciele profesora.

Miałem zaszczyt współpracować z profesorem Tadeuszem, korzystać z Jego pomocy, oraz być współautorem będącej jeszcze w drukarni monografii  pt. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw sektora transportu.

Cześć Jego pamięci!