„Too big to fail”


Polska Grupa Opakowaniowa

W dniu 20.12.2019 roku Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zakomunikowała, że za ponad 18 mln złotych zakupiła udziały Zakładu Produkcji Opakowań Opakomet sp. z o.o. w Łowiczu oraz akcje spółki Opakomet S.A. w Krakowie.  Transakcja ta ma być pierwszym krokiem do utworzenia Polskiej Grupy Opakowaniowej „OPAKOMET”. Zapewne wzorem PGE będzie to PGO OPAKOMET?

Czytaj dalej

Monografia


Książka

Książka Efekty ekonomiczne pomocy publicznej na restrukturyzację przedsiębiorstw komunikacji samochodowej ukazała się tuż przed Nowym Rokiem 2020. W świetle dotychczasowego dorobku nauki to niezwykle ważna publikacja,  w zakresie nurtów szkół ekonomicznych dotyczących przyszłościowego funkcjonowania sektora transportu, w tym pasażerskiego w Polsce, na tle konkurencyjnego rynku usług w Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

Ministerstwo Aktywów Państwowych. Wybory 2020


„Więcej prawdziwych  konkursów”

Skarb Państwa posiada 358 spółek kapitałowych w tym ok. 200 nadzorowanych jest przez Ministerstwo Aktywów Państwowych [1]. Pozostałe spółki nadzorowane są przez Prezesa Rady Ministrów lub innych ministrów oraz instytucje państwowe. Dotychczasowe wyniki finansowe i ekonomiczne tych spółek w ocenie wielu ekonomistów są niezadowalające.

Czytaj dalej