Saldo rozliczeń


Do Unii Europejskiej Polska wstąpiła 1.05.2004 roku. Podpisanie traktatu ToFUE poprzedzone było referendum ogólnokrajowym. Nadzieje jakie z wstąpieniem do Wspólnoty mieli Polacy, to przede wszystkim, zmiana poziomu społeczno-gospodarczego kraju na lepsze. W założeniu Polska miała otrzymywać środki finansowe z budżetu UE na realizację szeregu projektów z zakresu przede wszystkim Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej.

Czytaj dalej