Autobusy z napędem alternatywnym


Jednym z priorytetów polityki gospodarczej Polski jest rozwój elektromobilności, w tym produkcja autobusów elektrycznych nazwanych powszechnie eBus. Polityka nawiązuje do opublikowanego już w styczniu 2013 roku komunikatu KE w sprawie europejskiej strategii zwiększenia wykorzystania w sektorze transportu na terenie wspólnoty państw UE paliw ze źródeł alternatywnych.

Czytaj dalej