Wygrał nie, … Cz III.


Syn byłego senatora


Podważając prawdziwość, niektórych treści publikacji p.t., „Przewodniczący składa mandat” Czesław Rybka przed Sądem oświadczył, że poczuł się dotknięty zawartym w publikacji fragmentem, którego treść zacytował … i dodał: „konkurs się odbył i tu w tej kwestii zarzucam (Andrzejowi Abramowiczowi – przyp. Autora) nieprawdę!”

Czytaj dalej