Plik dźwiękowy

Multimodalny czy medialny?


W 2017 roku podczas wizyty wicepremiera Mateusza Morawieckiego w Zduńskiej Woli padło szereg obietnic dotyczących rozwoju małych miast w Polsce w tym Zduńskiej Woli. Ówczesnemu posłowi i ministrowi w kancelarii premier Beaty Szydło, Grzegorzowi Schreiberowi marzyło się otworzyć w Zduńskiej Woli wielkie okno na świat.

Tu mógłby powstać kort, ale będzie Port!


Fot. zdunskawola.naszemiasto.pl

Grzegorzowi Schreiberowi marzyło się otworzyć w Zduńskiej Woli wielkie okno na świat. To okno miało otworzyć strumień pieniędzy płynący z Unii Europejskiej. Gest Marszałka widoczny na zdjęciu, jakby zachęcał Premiera Mateusza Morawieckiego do budowy na wskazywanych terenach zduńskowolskiego okna na świat. Pieniędzy Zduńska Wola z programu rozwoju małych miast otrzymała niewiele.

Wydawało się jednak, że mimo to pieniądze do Zduńskiej Woli popłyną. Przecież od kilkunastu lat różni politycy obiecywali pomoc w wybudowaniu portu multimodalnego w Karsznicach. Różni politycy to nie to co nasz, kilku kadencyjny poseł, minister, a teraz Marszałek Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

W lipcu 2019 r. Grzegorz Schreiber już jako Marszałek Województwa Łódzkiego zaprosił do Łodzi m.in.: prezesa PKP Cargo, członka zarządu PKP SA, członka zarządu PKP PLK S.A., dyrektora Biura Logistyki PKP S.A. oraz przedstawicieli lokalnego samorządu w tym Prezydenta Zduńskiej Woli i Starostę Powiatu Zduńskowolskiego.

Spotkanie miało charakter roboczy, na którym ustalono, że spółki kolejowe powołają do życia nową Spółkę – Centralny Terminal Multimodalny Sp. z o.o. Kapitał spółki wynosi 1,5 mln zł. Ta kwota obok obiecanej dotacji 43 mln z Urzędu Marszałkowskiego jest przeznaczona na budowę portu kolejowo-drogowego w Karsznicach, którego koszt w I etapie planowany jest na ok. 65 mln zł.

„Drugiego października 2019 roku w Zakładzie Napraw Taboru PKP Cargotabor w Karsznicach podpisana została umowa między dwiema spółkami Polskich Kolei Państwowych – PKP S.A. i PKP CARGO S.A., w sprawie budowy terminala intermodalnego. W ceremonii wzięli udział wicepremier Piotr Gliński oraz marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.” Źródło: https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/b%C4%99dzie-port-multimodalny-w-zdu%C5%84skiej-woli-karsznicach-umowa-podpisana

Dzięki temu spotkaniu Prezydent Zduńskiej Woli a także Starosta przekazali dokumentację dotyczącą wniosku o dotację, bez której nowo powołana Spółka nie mogła by otrzymać dotacji. Koszt przekazanej dokumentacji to ok. 1,2 mln zł.[1]

Na zakończenie spotkania Marszałek Grzegorz Schreiber podsumował:
„Wszyscy mówili, że należy to zrobić (zbudować port w Karsznicach – przyp. Autora), ale brakowało impulsu. Mam nadzieję, że to spotkanie dało właśnie taki impuls. Pozwoliło wypracować koncepcję działania, utrwalić ją i spowodować, że dziś możemy zamknąć etap mówienia o tym, że to miejsce potrzebuje wsparcia, a zacząć etap, w którym będziemy działać. Spółka, która dziś powstaje, ma wolny tor, którym dojedzie do celu, do powstania Portu Multimodalnego.”[2]

Politycy mówią, obiecują, jednak…?

Nic w wypowiedzi Pana Marszałka nie było by dziwnego, gdyby powołana na lipcowym spotkaniu Spółka budowała Port Multimodalny w Karsznicach. Mimo zapowiedzi, że budowa Portu ruszy w 2019 roku Portu jednak nie ma i nie ma też dotacji, która miała być przekazana na budowę z puli 160 mln euro będącej w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Łódzkiego.

Dotacja nie została do dzisiaj udzielona i powstanie Portu multimedialnego w Karsznicach pozostaje na etapie mówienia. Wygląda na to, że na „wolnym torze” ktoś opuścił semafor! Tor został zajęty przez Kutno!

Dotacja natomiast będzie przyznana dla Kutna, które odległe jest od Karsznic niespełna 150 km. Czy Pan Marszałek pomylił „tory”? Czy znaczy to, że szansa dla Karsznic jest stracona? Przecież zakończenie budowy Portu w Karsznicach zaplanowano na 2022 rok, czyli przed wyborami samorządowymi.

W opinii mediów wygląda na to, że inwestycja w Karsznicach to mrzonki, a Pan Marszałek zachował się jak polityk, a nie jak menadżer co pewnie zadziwiło zduńskowolską społeczność?

Wypowiedź Marszałka Grzegorza Schreibera, który na lipcowym spotkaniu oznajmił zaproszonym że – „Bardzo mi zależało na tej inwestycji, bo upatruję w niej wielką szansę nie tylko dla mieszkańców Zduńskiej Woli i powiatu zduńskowolskiego, ale dla całej zachodniej części województwa łódzkiego. Bardzo się cieszę, że udało nam się przezwyciężyć trudności i możemy przystępować do budowy.” – jest zastanawiająca z jednego powodu. Mianowicie użyte zwroty ” mi zależało”, ” udało nam się”, „możemy przystępować do budowy” sprawiają wrażenie, że Pan Marszałek to centralna postać budowy terminala.

Planowanej inwestycji dodaje smaku wypowiedź obecnego na lipcowym spotkaniu członka zarządu spółki PKP, który stwierdził – „Wytypowaliśmy 31 lokalizacji w Polsce, które nadają się na tego typu inwestycje. Karsznice będą największym terminalem w Polsce.”[3] Być może ale jak dotąd są największym ale tylko medialnym Portem.

Po tych wypowiedziach okazało się, że to nie Karsznice ale Kutno „to jest to” – miejsce dla budowy portu!

Pan Marszałek chciał przyznać dotację ale? Pan Marszałek był pewien, że budowa ruszy jeszcze w 2019 roku ale?[4] Chciejstwa Pana Marszałka broni Wydział prasowy Urzędu Marszałkowskiego i w związku z zaistniałą sytuacją poinformował:

-„Marszałek Grzegorz Schreiber nigdy nie wycofał się ze swojego poparcia dla inwestycji w Karsznicach.
Budowę portu zgodnie z podpisaną umową miały sfinansować spółki PKP, a jedynie jednym ze źródeł finansowania miały być środki unijne w ramach RPO województwa łódzkiego. Taki wniosek wpłynął i po ocenie projektu znalazł się na liście rezerwowej.”
[5] Okazało się, że 43 mln zł dotacji to nic wielkiego wobec astronomicznych zysków spółek PKP. Wydawało się jednak, że udział Pana Marszałka w projekcie to właśnie „gwarancja” dotacji, która stanowić miała ok. 43 mln złotych.

Może faktycznie nie wszystko stracone, jednak niepokój wśród władz miasta i powiatu oraz wśród mieszkańców powstał, tym bardziej, że nie tak dawno poprzedni wniosek o dotację na budowę portu przepadł z powodu braku środków. Geneza budowy Portu jest bardzo bogata. O Porcie Multimodalnym mówiło się od 2002 roku, jednak żadnemu włodarzowi miasta i powiatu nie udało się przeprowadzić z powodzeniem tej inwestycji. [6],[7], [8],[9],[10]

Zaczęło się jak u Hitchcocka najpierw był „Gest Marszałka” a potem napięcie rośnie. Portu jak nie było, tak nie ma, a politycy mają się wyśmienicie! Kiedy wreszcie na szczeblach władzy samorządu wojewódzkiego oddzieli się polityków od gospodarki? Kiedy doczekamy się inwestycji budowanych w realu a nie w mediach? [11]

[1] Budowa portu to zadanie, które władze miasta i powiatu próbują zrealizować od kilkunastu lat. Ostatnio wniosek o dofinansowanie przepadł ze względu na brak „montażu” finansowego.
[2] Skoro Pan Marszałek wydał komendę „wolny tor” to PKP S.A. i PKP Cargo S.A. zaplanowało finansowanie Portu Multimodalnego z zysku kolejowych spółek, jaki wypracowany został w 2019 roku. oraz z dotacji, o której była mowa na spotkaniu w lipcu 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim.
[3] Komunikat prasowy wydziału bagatelizuje kwotę dotacji, bez której wybudowanie portu w Karsznicach staje się niemożliwe. Oświadczenie, że Pan Marszałek Grzegorz Schreiber – „nigdy nie wycofał się ze swojego poparcia dla inwestycji w Karsznicach” wydaje się zagadkowe? Co to znaczy wobec zaistniałych faktów- poparcie Pana Marszałka? Czyżby władza Pana Marszałka ograniczała się wyłącznie do popierania różnych inwestycji tylko w mediach,a nie w rzeczywistości?
[4] Na te pytania trudno odpowiedzieć Pan Marszałek chciał przyznać dotację ale Zarząd Urzędu Marszałkowskiego, w skład którego wchodzi Pan Marszałek dotacji nie przyznał. Pan Marszałek był pewien, że budowa ruszy jeszcze w 2019 roku ale skąd ta pewność?
[5] Zysk PKP S.A. w 2019 wyniósł netto ponad 107 mln zł., a PKP Cargo S.A. 36 mln zł. Warto zauważyć, że PKP PLK S.A zanotowała stratę blisko 177 mln zł.
[6] „W połowie ubiegłego roku Łódzki Urząd Marszałkowski rozpisał konkurs na dofinansowanie z funduszy europejskich budowy w województwie portu przeładunkowego, Urząd Miasta Zduńska Wola i Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli aktywnie włączyły się w działania na rzecz realizacji inwestycji w Karsznicach. Osobiście uczestniczyliśmy wówczas w Łodzi w spotkaniu z marszałkiem województwa Grzegorzem Schreiberem oraz członkami zarządu spółek PKP: prezesem PKP Cargo Czesławem Warsewiczem, członkiem zarządu PKP S.A. Mirosławem Antonowiczem, członkiem zarządu PKP PLK Robertem Sobczakiem, dyrektorem Biura Logistyki PKP S.A. Henrykiem Zielazkiewiczem oraz dyrektorem projektu Mariuszem Dubowskim. Wszyscy wspólnie wyraziliśmy wolę budowy w Karsznicach nowoczesnego portu przeładunkowego. W efekcie rozmów Powiat Zduńskowolski i Miasto Zduńska Wola nieodpłatnie przekazały spółkom kolejowym posiadane raporty i gotowy wniosek o dofinansowanie. Grupa PKP w celu budowy portu w Karsznicach stworzyła niezależną spółkę, która stanęła do konkursu o dofinansowanie ze środków europejskich zarządzanych przez Urząd Marszałkowski.” – Fragment oświadczenia starosty Hanny Iwaniuk oraz prezydenta Konrada Pokory.
[7] W imieniu mieszkańców Zduńskiej Woli samorządowcy publicznie zadali pytania:
– Czy Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zamierza zwiększyć tzw. alokację środków w konkursie, dzięki czemu szansę na dofinansowanie będą mieć również projekty z listy rezerwowej, a więc także port w Karsznicach? Tu pragniemy przypomnieć, że Zarząd Województwa Łódzkiego wcześniej przewidywał kwotę ok. 200 mln zł na dofinansowanie budowy portów przeładunkowych w województwie. Gdyby kwota ta była aktualna, port w Karsznicach miałby szansę na dofinansowanie.
– Czy pan marszałek Grzegorz Schreiber nadal podtrzymuje swoje osobiste i polityczne wsparcie dla inwestycji w Karsznicach?
– Czy Grupa PKP zbuduje port przeładunkowy w Karsznicach, nawet jeśli nie uzyska dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
[8]. W 2014 roku, urzędujący prezydent Zduńskiej Woli Piotr Niedźwiecki przygotował samodzielny projekt na samą tylko budowę Portu Multimodalnego w Karsznicach za około 50 mln zł. Sprawa zakończyła się na fiaskiem, bowiem Koalicjanci prezydenta Niedźwieckiego z Prawa i Sprawiedliwości uznali, że przedsięwzięcie nie ma szans i samorząd powinien się z niego wycofać. Tak się też stało.
[9]. We wrześniu 2016 rok prezydent Niedźwieckiego i PiS rozwiązali koalicję ponieważ prezydent Niedźwiecki zdymisjonował swego zastępcę Czesława Rybkę. Po rozwiązaniu koalicji Zduńska Wola złożyła w partnerstwie z okolicznymi gminami kolejny wniosek o unijne dofinansowanie dla Portu Multimodalnego w Karsznicach w ramach transeuropejskiej sieć transportowej – TEN-T. Ponieważ partnerzy nie zadeklarowali żadnego wkładu finansowego to wniosek nie został oceniony przez Urząd Marszałkowski z braku wymaganego wkładu własnego finansowania przedsięwzięcia.
[10] W 2018 roku, temat inwestycji w Karsznicach powrócił. W Zduńskiej Woli przebywał między innymi ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki, który obiecywał, że tereny w Karsznicach szybko trafią do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i szybko znajdzie się dla nich inwestor.
[11] W związku z decyzją Zarządu Urzędu marszałkowskiego w sprawie nie przyznania dotacji do budowy Portu Multimodalnego w Karsznicach Autor 26 października zwrócił się do Grzegorza Schreibera z prośbą o o wyjaśnienie przyczyn takiej decyzji. Niestety do czasu publikacji żadnej odpowiedzi nie otrzymał.
[12] Zdjęcie wyróżniające publikację pochodzi ze strony http://gtlodz.eu/img-zdunska_wola_karsznice,16233.html

2 uwagi do wpisu “Multimodalny czy medialny?

Dodaj swój komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s