Ekonomia sektora samorzadowego

Poprzednio przedstawiłem dwa szkice artykułów w ramach projektu pt. Ekonomia sektora samorządowego. W związku z tym kilka słów o projekcie.

Ekonomia sektora samorządowego to projekt mający na celu zmierzyć się z problemami stosowania ekonomii w praktyce samorządowej. Projekt będzie stanowił zbiór różnych opracowań dotyczących szeregu zjawisk, które organy samorządowe powinny umieć rozwiązać.

Projekt będzie uwzględniać zasady teoretyczne w kontekście podejmowania decyzji  nie tylko gospodarczych ale również politycznych. Celem głównym projektu jest poszerzenie tzw. myślenia uproszczonego wyborców, oraz wybranych przez nich przedstawicieli.

Również będzie zawierał rekomendacje do usuwania mankamentów występujących w aktach prawnych dotyczacych samorządów. W projekcei mogą wziąć udział wszyscy, którym nie jest obca rola samorządu w rozwoju miast i gmin. W tym celu proszę o kontak: andrzej.abr@gmail.com.

Projekt będzie składał się z kilku etapów, a pierwszy będzie stanowić seria publikacji o wymienionej tematyce. Poniżej zamieszczane będą kolejne szkice artykułów, które posłużą do realizacji drugiego etapu – publikacji pt. Ekonmia sektora samorządowego.

Poniżej dwa pierwsze szkice artykułów.

Gospodarcze konsekwencje decyzji politycznych

Nadzór nad spólkami komunalnymi