Fuzja Orlen Lotos


Pomysł przejęcia Rafinerii Gdańskiej, obecnie Grupy Lotos narodził się w 2007 roku. Został „odgrzany” w lutym 2018 roku i potwierdzony listem intencyjnym podpisanym ze Skarbem Państwa. Dwa miesiące później rozpoczął sie proces badania sytuacji finansowo ekonomicznej Grupy Lotos.[1]

Czytaj dalej

Zielona Strategia PGE


Akcjonariusze spodziewają się, że w lipcu zapadnie decyzja odnośnie wydzielenia aktywów węglowych z PGE. Takie posunięcie rządu w zamierzeniu spowoduje podwójny efekt:

  • pozbycie sìę kopalni węgla kamiennego z Grupy PGE ułatwi jej dostęp do tańszego węgla,
  • Grupa PGE będzie miała szerszy dostęp do funduszy unijnych.
Czytaj dalej